Category: Blogging

Een goed voorbeeld van de energie-efficiëntie die deze zonnepanelen kunnen bieden, is dat een zonnepaneel met in totaal 36 monokristallijne cellen over het algemeen zo’n 100 tot 130 watt kan produceren. Dit betekent in de praktijk dat als je 1 kw (1000 Watt) wilt halen, je ongeveer 10 van deze panelen nodig hebt. Afhankelijk van de kwaliteit en het merk van het paneel, kan de prijsstelling variëren tussen $3000 en $5000 voor dit plan. Meer weten? Lees dan over vogelwering zonnepanelen op deze site.

Waarom kiezen voor een oplossing bij zonnepanelen?

In tegenstelling tot deze resultaten, zijn technologieën die gebruik maken van polykristallijne cellen nauwelijks in staat om dicht bij de 20 % grens te komen, terwijl dunne-film gebaseerde technologieën nauwelijks ongeveer 15 tot 17 % rendement opleveren.

  • Deze cijfers kunnen de technologische superioriteit van monokristallijne PV-cellen concluderen, maar ze bewijzen niet dat de beste beslissing is om dergelijke panelen te kopen. Het is waar dat je niet zoveel panelen nodig hebt om een algemene output van ongeveer 1 tot 3 kw te bereiken in dit geval, maar het probleem is dat hoe meer monokristallijne zonnepanelen je koopt, hoe groter het prijsverschil wordt.
  • U kunt ook kiezen voor minder energiezuinigheid en een betere prijsstelling om geld te besparen. In dit opzicht zijn polykristallijne cellen veel beter, omdat ze niet zo zwak zijn als dunne-film-gebaseerde technologieën, en iets minder duur zijn dan monokristallijne zonnecellen.

Budgettaire kwesties

Nu denkt iedereen meestal na over budgetkwesties als het gaat om de aankoop of productie van een zonnepaneel. DIY zonnepanelen zijn uiteraard goedkoper, maar de kwaliteitsverschillen kunnen groot zijn, om nog maar te zwijgen van het feit dat u er veel werk aan zult moeten besteden, als u wilt dat uw nieuwe panelen goed presteren.

  • Als u besluit om een zonnepaneel te kopen, aan de andere kant, heb je al de nummers die nodig zijn met betrekking tot hoeveel watt het produceert, en hoe stabiel het is. Met behulp van wat eenvoudige wiskunde kun je dan precies uitrekenen hoeveel van deze apparaten je nodig hebt om je energiedoelstelling te halen.
  • Het grootste probleem hierbij is dat er veel merken zijn die zich richten op het aanbieden van verschillende soorten zonnepanelen op basis van een groot aantal verschillende technologieën. Als gevolg daarvan kan het zijn dat u moeilijk kunt kiezen tussen deze verschillende technologieën en dat u op vele websites moet rondkijken om te weten te komen wat de kopers in het verleden van een bepaald product vinden.
  • De meeste mensen zouden geloven dat ongeveer $ 3000 tot $ 8000 zou genoeg zijn voor een levensvatbare zonnepaneel-array, maar de nummers kunnen verdubbelen, afhankelijk van uw behoeften en de technologie die u wilt gebruiken. Gelukkig beginnen de meeste fabrikanten al betere technologieën te ontwikkelen waarmee mensen efficiëntere zonnepanelen kunnen kopen tegen een aanzienlijk lagere prijs.

Parochies zonder priester, eucharistievieringen op ongeschikte uren, gebedsdiensten zonder communie: dat hoeft toch allemaal niet? Waarom blijven de noodzakelijke kerkhervormingen zolang uit? Wij, Vlaamse gelovigen, vragen onze bisschoppen om de impasse waarin we terechtgekomen zijn te doorbreken. We doen dit in verbondenheid met medegelovigen in Oostenrijk, Ierland en vele andere landen, die eveneens aandringen op hervormingen die voor de kerk levensnoodzakelijk zijn.

Wij begrijpen niet waarom de leiding van onze plaatselijke gemeenschappen (parochies bijvoorbeeld) niet wordt toevertrouwd aan een man of een vrouw, gehuwd of ongehuwd, beroepskracht of vrijwilliger, die daartoe de nodige vorming heeft gekregen. We hebben toegewijde herders nodig.

Wij begrijpen niet waarom deze medegelovigen niet zouden mogen voorgaan in de zondagsvieringen. We hebben in elke levende gemeenschap liturgische voorgangers nodig.

Wij begrijpen niet waarom – waar geen priester voorhanden is – een woorddienst met communie niet zou mogen.

Wij begrijpen niet waarom bekwame leken en gevormde godsdienstleerkrachten niet zouden mogen preken. We hebben het woord Gods nodig.

Wij begrijpen niet waarom aan gelovigen van goede wil die na een scheiding hertrouwd zijn de communie moet geweigerd worden. Ze horen er evenwaardig bij.

Gelukkig zijn er al plaatsen waar men wél; zo bezig is.

Wij pleiten er tevens voor dat binnen de kortste tijd zowel gehuwde mannen als vrouwen tot het priesterambt worden toegelaten. Wij, gelovigen, hebben hen nu broodnodig.8233 gelovigen tekenden dit manifest.

Een delegatie van de Werkgroep Kerkenwerk is vandaag, donderdag 9 februari, in Mechelen ontvangen door de Vlaamse bisschoppen en heeft hen het Manifest Gelovigen nemen het woord en de namenlijst van de ondertekenaars overhandigd.

Het Manifest, dat een oproep is aan de Vlaamse bisschoppen om door hervormingen de impasse te doorbreken waarin de Kerk in Vlaanderen is terechtgekomen, is door 8235 gelovigen onderschreven, hoofdzakelijk via het internet, sommigen ook schriftelijk.

Vele, maar niet alle ondertekenaars hebben aangegeven op welke manier zij bij de Kerk betrokken zijn. Daaruit kan worden afgeleid dat ten minste 304 priesters, 41 diakens, 184 pastores, pastoraal werk(sters) en parochieassistenten, en 89 religieuzen het Manifest ondertekend hebben, naast honderden mensen uit de onderwijs- en universitaire wereld en tientallen verantwoordelijken van christelijke geïnspireerde bewegingen en organisaties. Bovenal hebben een paar duizend ondertekenaars aangegeven dat zij op een of andere manier actief zijn in een parochie of een christelijke beweging of organisatie.

Het Manifest is overhandigd aan de bisschoppen van Brugge (Jozef De Kesel), Gent (Luc Van Looy), Hasselt (Patrick Hoogmartens) en Mechelen-Brussel (André-Joseph Léonard), en de hulpbisschoppen van Brussel (Jean Kockerols) en Vlaams-Brabant en Mechelen (Leon Lemmens). De bisschop van Antwerpen (Johan Bonny) was wegens een buitenlandse opdracht afwezig.

Na de overhandiging van het Manifest en de namenlijst van de ondertekenaars, konden de delegatieleden het initiatief ruim toelichten. Ze wezen erop dat het uiting geeft van een oprechte bezorgdheid voor de toekomst van de Kerk in Vlaanderen — en Kerk die nodig is en blijft om het Evangelie en de christelijke boodschap te verkondigen, te beleven en in concrete daden van zielzorg en mensenzorg om te zetten. De grote respons en, vooral, de kwaliteit van de ondertekenaars tonen aan dat vele kerkbetrokken en kerkactieve gelovigen die bezorgdheid delen en de noodzaak van kerkelijke hervormingen onderschrijven.